Model de centre

Mou-te pel centre amb el teu usuari.

Tipus de clients

Clients lleugers


Els clients lleugers són bàsicament l'equip on es connecten teclat, ratolí i monitor, ja que no executen res.
 • Avantatges

  Sense manteniment ja que no té res instal·lat
  Administració centralitzada
  Menor consum energètic
 • Ús recomanat

  Aplicacions ofimàtiques, JClic...
  Navegar
 • Ús no recomanat

  Virtualització
  Edició de vídeo
  Usos que requerisquen molt d'ús de disc o processador

Nota: Les aplicacions s'executen en el SERVIDOR.

Clients semilleugers


Els clientes semilleugers són equips normals sense disc dur.
 • Avantatges

  No requereixen manteniment ja que no tenen res instal·lat.
  Administració centralitzada
  Menor consum energètic
 • Ús recomanat

  Equips als quals es connecte maquinari específic (PDI)
  Equips amb un mínim de 2 Gb de RAM
  Entorns on el servidor no tinga molts recursos
 • Ús no recomanat

  Virtualització
  Edició de vídeo
  Usos que requerisquen molt d'ús de disc o processador

Nota: Les aplicacions s'executen en el CLIENT.

Clients pesats


Són equips normals amb tots els components.
 • Avantatges

  S'aprofiten tots els recursos de maquinari del client.
  Cada equip pot tindre el seu propi programari.
  Tenen més possibilitats d'ampliar perifèrics.
 • Ús recomanat

  Equips nous
  Equips als quals es connecte maquinari específic (PDI)
  Entorns on es vulga virtualitzar, editar vídeo, etc.
 • Ús no recomanat


  Equips vells o amb pocs recursos

Nota: Les aplicacions s'executen en el CLIENT.

Raspberry-Pi


Són equips barats (40 €), funcionen més o menys com els clients lleugers.
 • Avantatges

  Són molt barats.
  No requereixen manteniment.
  Ocupen molt poc espai.
 • Ús recomanat

  Ordinadors de consulta (biblioteca, entrada, etc.)
  Aules d'informàtica amb ús poc exigent
  Si es disposa d'un servidor actualitzat
 • Ús no recomanat


  El mateix que per als clients lleugers

Nota: No s'ha de confondre amb Arduino o Raspberry-zero.

Taula comparativa

Puc muntar-me jo un model de centre?

Què necessite?


 • Servidors

  Un servidor per aula d'informàtica
  Un servidor per a la xarxa del centre
  Un servidor de fitxers (recomanable)
 • Xarxa funcionant correctament

  Minimitza els salts entre commutadors (switches)
  Equipament de xarxa d'1 Gb/s
  Cablejat de categoria 5e o superior
 • Coneixements

  Cal saber un poc de xarxes.
  Saber identificar les targetes de xarxa.
  Entendre un esquema de xarxa.

Com funciona?